Metaalhandel

In Nederland zijn er veel bedrijven die handelen in metaal. Ze kopen het metaal op of krijgen het van bedrijven of particulieren geleverd. Daarna recyclen ze het materiaal en ze verkopen het weer aan bedrijven. Het recyclen van metaal is goed voor het milieu om verschillende redenen. Het verkleint de hoeveelheid afval, het vermindert de uitputting van de grondstoffen die nodig zijn om metaal te maken en het bespaart energie en uitstoot van koolstofdioxide. 

Welke metalen kunt u inleveren bij een metaalhandel?

Metaalsoorten die je in kunt leveren zijn bijvoorbeeld ijzer, brons, roestvrijstaal, koper, messing, lood, tin, zink en aluminium. Deze kun je aanleveren als bijvoorbeeld platen, buizen, staven en balken. Ook voorwerpen, zoals kabels, accu's, elektromotoren, trafo's, sloopraffineer, computers en soms zelfs autowrakken kunnen gerecycled worden. Veel metaalhandels maken onderscheid tussen ferro- en non-ferrometalen. Bij ferrometalen horen ijzer en alle samenvoegsels met ijzer als basis. Bij non-ferrometalen horen alle andere soorten metaal. 

De werkwijze van een metaalhandel

Als eerste wordt het metaal ingekocht. Vaak stelt de metaalhandel hierbij een of meerdere containers beschikbaar die met metaal gevuld kunnen worden. De metaalhandel haalt de containers op. Daarna wordt het metaal gecontroleerd, goed bekeken en gewogen. Zo kan bijvoorbeeld radioactief materiaal snel gevonden en verwijderd worden. De metaalhandel betaalt de leverancier voor de levering. Meestal rekent de metaalhandel voor elke soort metaal een aparte prijs. Niet elke soort metaal is namelijk evenveel waard. Na de controle wordt het metaal opgeslagen in een loods van de metaalhandel totdat het aan de beurt is voor het sorteren. Bij het sorteren worden de verschillende soorten metaal van elkaar gescheiden met behulp van sorteergrijpers en kranen. Zo kunnen metaalsoorten apart verkocht worden aan bedrijven die zorgen voor de rest van het recyclingsproces. Metaal dat niet verkocht wordt, moet vaak ook bewerkt worden. Voorwerpen moeten gedemonteerd worden, zodat andere materialen ervan gescheiden kunnen worden. Gedemonteerde voorwerpen die niet uit metaal bestaan, verkoopt de metaalhandel ook. Grote metalen voorwerpen worden in kleinere stukken verdeeld met metaalscharen, metaalpersers en met een schrootmachine. Na het bewerken van het materiaal is het metaal klaar om verder verkocht te worden aan bedrijven in de metaalindustrie die de metalen weer als grondstof kunnen gebruiken voor hun producten. Zodra een verkoop geregeld is, zorgt de metaalhandel voor transport. Dit lijkt eenvoudig, maar er komt veel bij kijken op het gebied van administratie. Om het milieu zo min mogelijk te belasten, moeten metaalbedrijven zich houden aan uitgebreide regelgeving als ze hun product verwerken en vervoeren. Na transport krijgt de metaalhandel betaald voor levering van producten en dan begint het proces opnieuw.

Voor meer informatie spreek met Bakker metaal Recycling.


Delen