Oud ijzer (recyclen)

De grondbeginselen van het recyclen van oude metalen
Sinds het begin van het gebruik van metaal wordt schroot verzameld en hergebruikt. Metalen zoals staal, ijzer, aluminium en koper kunnen een oneindig aantal keren worden gerecycleerd zonder dat hun kwaliteit wordt aangetast. Metaal uit gebroken of verouderde objecten kan hergebruikt worden voor de productie van nieuw materiaal.

Het verzamelen van schroot
Er zijn verschillende soorten schroot met elk een eigen levenscyclus. Zo hebben we oude metalen die van huishoudelijke toestellen afkomstig zijn oals kookpotten en pannen, wasmachines, oude fietskaders enz. Dit type schroot wordt meestal op het terrein van de schroothandelaar zelf gemalen en verder doorverkocht om te laten smelten. Daarnaast hebben we het verouderde schroot dat wordt teruggewonnen uit oude auto's, autowrakken, landbouwmachine en zelfs schepen. Omdat deze materialen soms al tientallen jaren oud zijn en vaak in aanraking gekomen zijn met afval zijn de chemische eigenschappen van deze metalen grotendeels onbekend en moeten ze eerst grondig gesorteerd worden. Deze metalen worden verkocht aan grootschalige recyclagebedrijven voor verdere verwerking. Eenmaal bij het recyclagebedrijf, wordt het onverwerkte schroot gescreend op straling en geladen op een aanvoerband waar het eerst wordt versnipperd in vuistgrote stukken.

Scheiden Ferro en non-ferro metalen
Het afval wordt versnipperd in kleine stukjes en opgesplitst in Ferro en non-ferro metalen. De niet metallische delen worden afzonderlijk gescheiden. Ferro legeringen bevatten ijzer. De meest gebruikte Ferro metalen zijn staal en gietijzer. Omdat ijzer magnetische eigenschappen heeft wordt de aantrekkingskracht van elektromagneten gebruikt om Ferro legeringen te identificeren. Ferro legeringen zijn ondermeer staal, gietijzer en grijs gietijzer. Metalen die geen ijzer bevatten worden aangeduid als non-ferrometalen. Deze categorie omvat ondermeer aluminium- en koperLegeringen. Non-ferro legeringen zijn niet magnetisch en corrosiebestendig. Tijdens het scheidingsproces kunnen de non-ferro metalen weggezogen worden van de andere metalen omdat ze veel lichter zijn. Ze worden opgezogen door krachtige vacuümzuigers terwijl de ijzerlegering ter plaatse blijven liggen.

Verfijning en zuivering
Na een eerste verwerking moet het schroot een volgende bewerking ondergaan. Om de kwaliteit en de chemische eigenschappen te ontdekken moet het schroot gezuiverd worden tot op het punt dat het voldoet aan voorschriften die bij de recyclagebedrijven bekend zijn. Brokstukken met gelijke eigenschappen worden in grote ovens geladen die tot de smelttemperatuur van het soort metaal worden opgewarmd. Tijdens het smeltproces ontstaan er slakken die boven het gesmolten metaal gaan drijven. Deze slakken, ook kwartszand genoemd, dienen later als aanvullend materiaal om het verfijningsproces verder te ontwikkelen. Het gesmolten metaal wordt dan getest en verder verfijnd om aan de gewenste kwaliteitseisen voldoen. Na het zuiveren wordt het gesmolten metaal overgebracht naar een koelinstallatie.

Verdere verwerking
Gerecycleerd schroot wordt verscheept over de hele wereld voor gebruik in fabrieken en gieterijen. Miljoenen tonnen worden elke jaar verwerkt tot nieuwe producten en de cyclus kan opnieuw beginnen.

Voordelen voor het milieu
Recyclage van oude metalen vermindert de milieu-impact van de metaalindustrie. Het recyclageproces reduceert de uitstoot van afvalstoffen aanzienlijk in vergelijking met de productie van nieuwe metaallegeringen. Het vergt ook bijna 60% minder energie dan de productie van staal uit ijzererts.
Heeft uzelf oud ijzer in huis en wilt u weten waar u terecht kunt om uw oude schroot te laten recylcen (en zo bij te dragen aan een beter milieu)? Kijk dan op Firma Blom & Zn voor Amsterdam en omgeving.


Delen